Adenocarcinoma d' endometri, ovari, vulva i cèrvix

 

 

En les unitats de Ginecologia Oncològica i Patologia Cervical de l'Hospital Universitari Doctor Peset realitzem la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment posterior de les diferents patologies tumorals que afecten el tracte genital femení, principalment a úter, ovari, cèrvix i vulva.

 

Els canvis progressius en el seu diagnòstic i tractament derivats dels diferents avanços i novetats tecnològiques, així com de l'aparició de diversos i esperançadors tractaments coadjuvants, són revisats, actualitzats i incorporats a la pràctica diària.

 

Per a combatre amb les millors eines disponibles en l'actualitat la detecció i tractament de totes aquestes patologies comptem amb la col·laboració amb altres serveis de l'hospital directament implicats en aquesta labor (Oncologia Mèdica, Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, Radiodiagnòstic, Medicina Nuclear, Anatomia Patològica, etc.) i d'altres serveis externs (Radioteràpia de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe), tant a nivell de maneig i tractament dels diferents procediments, com de la discussió i presa de decisions en aquells casos més complexos (Subcomissió de Ginecologia Oncològica) i amb l'empara que ens ofereix institucionalment el Comité de Garantia de la Qualitat de les Comissions de Tumors i Teixits de l'Hospital Universitari Doctor Peset.

 

No hi ha dubte que un dels compromisos més importants de tots els professionals implicats directament en el maneig d'aquests tumors és l'agilitat i rapidesa, tant en el seu diagnòstic com en el seu tractament, per a això s'han implementat unes vies que denominem "ràpides" en comparació amb els diferents processos no tumorals. D'aquesta manera aconseguim acurtar terminis per al millor i més adequat abordatge de les pacients que, desgraciadament, es veuen aconseguides per aquestes afeccions.

 

Així, davant l'aparició de sagnat postmenopàusic, o sospita d'un tumor d'origen ginecològic, el metge/essa d'Atenció Primària remetrà a la pacient a les nostres consultes per a ser citada en un termini de 48 hores per a iniciar l'estudi corresponent.