NOTÍCIES

L'Hospital Doctor Peset convoca els seus V Premis per a Joves Investigadors del departament de salut

L'Hospital Doctor Peset convoca els seus V Premis per a Joves Investigadors del departament de salut

16/04/2024

L'Hospital Doctor Peset convoca els seus V Premis per a Joves Investigadors del departament de salut

•    Es concedixen ajudes per un import total de 4.500€ a publicacions en revistes científiques i comunicacions a congressos 
•    L'objectiu és reconéixer i incentivar l'activitat investigadora
 

 

El Comité Científic del departament de salut de València – Doctor Peset, en col·laboració amb la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), dependent de la Conselleria de Sanitat, ha fet pública la V Convocatòria de Premis per a Joves Investigadores i Investigadors d'este departament de salut.

 

L'objectiu d'estes ajudes, que es convoquen des de 2016 i es reprenen després d'una aturada per la pandèmia, és reconéixer i incentivar l'activitat investigadora, especialment del personal més jove del departament de salut de València – Doctor Peset, amb premis per a la difusió de resultats d'investigació en publicacions científiques o comunicacions a congressos.

 

Per a això, es concediran tres premis, de 1.000€ cadascun, per a la modalitat de publicacions en revistes científiques i tres premis, de 500€ cadascun, per a la modalitat de presentació de comunicacions en congressos.

 

Poden ser beneficiaris de les ajudes els professionals i investigadors contractacts que exercisquen la seua activitat investigadora en el departament de salut de València – Doctor Peset.

 

A més, les sol·licituds han de fer referència a treballs publicats o acceptats per l'editorial en 2023 o a comunicacions (pòster o oral) de congressos celebrats en 2023. Un altre dels requisits és que el o la sol·licitant figuren com a primer signant de la comunicació o article científic.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 15 de maig de 2024, data a partir de la qual tots els treballs seran analitzats per una comissió avaluadora formada pels membres del Comité Científic del departament de salut de València – Doctor Peset.

 

Per a l'avaluació es tindran en compte criteris com la posició de la revista científica (primer decil i resta de quartils), l'àmbit del congrés (internacional, nacional o regional) i la situació de l'investigador: el personal resident té la màxima puntuació, seguit pel personal facultatiu, d'infermeria o investigador menor de 30 anys, els menors de 35 anys i els menors de 40 anys.

 

Pots consultar ací la documentació necessària per fer la sol·licitud:

Bases de la convocatòria.

Sol·licitud publicació en revista.

Sol·licitud comunicació a congrés.

Compartir

Galeria d'imatges

L'Hospital Doctor Peset convoca els seus V Premis per a Joves Investigadors del departament de salut