NOTÍCIES

El Consell aprova un decret llei per a garantir l’assistència sanitària integral en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut

El Consell aprova un decret llei per a garantir l’assistència sanitària integral en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut

22/02/2024

El Consell aprova un decret llei per a garantir l’assistència sanitària integral en condicions d’equ

  • La norma faculta Sanitat per a aplicar, de manera extraordinària i temporal, el concurs com a sistema de selecció per als llocs de places de difícil cobertura
  • Es creen les agrupacions sanitàries interdepartamentals (ASI) com a entitats organitzatives que permetran l’ús compartit de recursos (centres de primària i d’atenció hospitalària) entre els departaments

 

El Ple del Consell ha aprovat un decret llei de mesures extraordinàries dirigides a garantir l’assistència sanitària integral i en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut.

 

Esta norma va destinada a garantir el dret a la protecció integral de la salut, davant les dificultats, cada vegada majors, que es troben per a cobrir llocs de determinades especialitats sanitàries en alguns departaments de salut, especialment en zones geogràficament allunyades de grans nuclis urbans.

 

D’esta manera, el decret llei pretén donar solució a un dels principals reptes als quals s’enfronta l’atenció sanitària valenciana, com és l’escassetat de professionals en els departaments de salut de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela i Torrevieja, així com en les zones bàsiques de salut d’Ademús, Chelva i Titaguas.

 

Per a això, en matèria d’ocupació pública, les places vacants d’estes zones geogràfiques es declaren com a places de difícil cobertura i s’establixen mesures per a promoure la seua provisió.

 

Mesures

 

Entre estes mesures, el nou decret llei faculta la Conselleria de Sanitat per a aplicar, de manera extraordinària i temporal, el concurs com a sistema excepcional de selecció per a estos llocs. Esta mesura facilitarà la incorporació urgent, estable i permanent de personal als llocs de difícil cobertura.

 

Per a fer-ho, s’establixen unes garanties d’estabilitat i permanència en el lloc de difícil cobertura adjudicat perquè el personal seleccionat per concurs s’incorpore i romanga diversos anys en l’acompliment efectiu del lloc, amb l’obligació de romandre almenys tres anys en estos llocs.

 

Així mateix, es preveuen diverses mesures incentivadores per als i les professionals sanitaris que presten servici en els llocs declarats de difícil cobertura.

 

Així, per a fer atractiva la participació en els processos convocats atenent este decret llei, s’establixen incentius, com una millor puntuació en els barems pels servicis prestats en estos llocs. En este sentit, a l’efecte de futurs concursos, s’incrementa la puntuació per mes de servicis prestats en zones de difícil cobertura al triple, respecte d’una zona no catalogada com a tal.

 

Altres mesures incentivadores són el foment de la progressió del grau professional a les persones que ocupen places de difícil cobertura. D’esta manera, per cada tres mesos ocupant un lloc de difícil cobertura es reduirà un mes el temps necessari per a progressar de grau.

 

A més, els servicis prestats en places de difícil cobertura seran justificació suficient per a autoritzar la prolongació en el servici actiu del personal que aconseguisca l’edat legal de jubilació i mostre la seua voluntat de continuar en actiu.

 

Altres mesures són de caràcter retributiu i preveuen la possibilitat de reconéixer un component del complement específic, de manera excepcional i subjecte a avaluació periòdica.

 

Agrupacions Sanitàries Interdepartamentals (ASI)

 

Esta norma regula a més una nova estructura assistencial. Es creen huit agrupacions sanitàries interdepartamentals (ASI) com a entitats organitzatives que permetran l’ús compartit de recursos entre els departaments de salut que les integren.

 

Es tracta d’una estructura assistencial que integra hospitals i centres d’atenció primària de diferents departaments de salut per a assegurar l’accés de la població a la cartera de servicis en condicions d’equitat i de manera eficient.

 

Amb això, cada professional podrà prestar servicis conjunts en dos o més centres de l’ASI encara que mantinguen la seua vinculació a un només d’estos. La prestació en els centres podrà ser-ho en jornada ordinària, complementària o contínua.

 

Esta mesura, que respecta els departaments de salut actuals, contribuirà a una major disponibilitat de professionals en àmbits de difícil cobertura perquè aprofita els avantatges derivats de l’ús compartit de recursos. Igualment, la ciutadania de la Comunitat Valenciana veurà garantida l’assistència sanitària pel personal sanitari requerit en cada cas.

 

Les ASI tindran un comité directiu propi format pel personal directiu dels departaments de salut integrats en cada una i una direcció-gerència que recaurà en qui exercisca la gerència del departament de referència. No es tindrà dret a cap retribució per ser personal directiu de les ASI.

 

En concret, les 8 ASI seran les següents:

 

•    CASTELLÓ: integra els departaments de salut de Castelló, Vinaròs i la Plana. El seu hospital de referència serà l’Hospital General Universitari de Castelló.

•    VALÈNCIA-NORD: integra els departaments de salut de València-Clínic-la Malva-rosa, Sagunt i Gandia. El seu hospital de referència serà l’Hospital Clínic Universitari de València.

•    VALÈNCIA-OEST: integra els departaments de salut de València-Hospital General, Requena i Manises. El seu hospital de referència serà l’Hospital General Universitari de València.

•    VALÈNCIA-EST: integra els departaments de salut de València-Doctor Peset, la Ribera i Xàtiva-Ontinyent. El seu hospital de referència serà l’Hospital Universitari Doctor Peset de València.

•    VALÈNCIA-SUD: integra els departaments de salut de València-La Fe i València-Arnau de Vilanova-Llíria. El seu hospital de referència serà l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.

•    ALACANT-NORD: integra els departaments de salut d’Alacant-Sant Joan d’Alacant, Marina Baixa  i Dénia. El seu hospital de referència serà l’Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant.

•    ALACANT-CENTRE: integra els departaments de salut d’Alacant-Hospital General, Elda i Alcoi. El seu hospital de referència serà l’Hospital General Universitari d’Alacant Doctor Balmis.

•    ALACANT-SUD: integra els departaments de salut d’Elx-Hospital General, Elx-Crevillent, Torrevieja i Orihuela. El seu hospital de referència serà l’Hospital General Universitari d’Elx.

Compartir

Galeria d'imatges

El Consell aprova un decret llei per a garantir l’assistència sanitària integral en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut