UNITATS DE REFERÈNCIA

Detall microscòpic de bacils de Koch

 

Seguint el que s'estableix en el Decret 64/2016, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regulen les bases per a la designació de les unitats de referència del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7795 d'1 de juny de 2016), les Unitats de Referència del Departament de Salut de València – Doctor Peset són: