UBICACIÓ I CONTACTE

La Unitat de Docència es troba emplaçada en la Primera planta de l'edifici adjacent a l'Hospital Pare Jofré, carrer Sant Llàtzer, s/n.

 

Façana edifici de Docència

Telèfons i adreces de correu

 

 • Formació especialitzada MIR, FIR, BIR, PIR
 • Unitat de Docència en Infermeria (Grau en Infermeria, Grau en Fisioteràpia)

Unitats Docents situades en la EVES

 

 • Unitat docent d'Infermeria Obstetricoginecològica (comares) 
  • Telèfon: 963 131 599
 • Unitat docent d'Atenció Familiar i Comunitària
  • Telèfon: 963 131 597
  • Fax: 963 131 609 
 • Unitat docent de Medicina del Treball (Salut Laboral)
  • Telèfons: 963 131 574 / 963 131 583