PNEUMOLOGÍA

1) PNEUMOLOGIA INTERVENCIONISTA: 

  • Fibrobroncoscòpies.
  • Criobiòpsies.
  • Tècniques pleurals (drenatges, pleurodesi i ecografies toràciques).
  • Ecoendoscòpia respiratòria.
  • Puncions transtoràciques.
2) ESTUDIS FUNCIONALS RESPIRATORIS I PROVES D'ESFORÇ RESPIRATÒRIES.
 
3) PROVES D'HIPEREACTIVITAT BRONQUIAL, ÒXID NÍTRIC EN AIRE EXHALAT, CEL·LULARITAT EN ESPUTE INDUÏT I TEST CUTANIS AMB PNEUMOAL·LÈRGENS.
 
4) PROVA DE 6 MINUTS MARXA I VALORACIÓ D'OXIGENOTERÀPIA PORTÀTIL A l'ESFORÇ.
 
5) POLIGRAFIES I PULSIOXIMETRIAS NOCTURNES. 
 
6) PRESCRIPCIÓ I ADAPTACIÓ DE TERÀPIES RESPIRATÒRIES DOMICILIÀRIES. 
 
7) DDESHABITUACIÓ TABÀQUICA EN PACIENTS HOSPITALITZATS I AMBULATORIS.
 
8) SEGUIMENT DE PACIENTS EXPOSATS A AMIANT.
 
9) DIAGNÒSTIC PRECOÇ DE CÀNCER DE PULMÓ: VIA RÀPIDA DE TUMORS PULMONARS.
 
10) UNITAT ESPECIALITZADA D'ASMA (ACREDITADA AMB NIVELL D'EXCEL·LÈNCIA PER LA SOCIETAT ESPANYOLA DE PNEUMOLOGIA I CIRURGIA TORÀCICA).
 
11) CONSULTA D'INFERMERIA PER A EDUCACIÓ EN TERÀPIA INHALADA I AUTOMANEIG DE MALALTIES RESPIRATÒRIES CRÒNIQUES: 
  • Asma. 
  • Epoc. 
  • Fibrosi pulmonar.
  • Bronquièctasis.
  • Plans d'autocura.

12) CONSULTA D'INFERMERIA PER A l'ATENCIÓ DEL PACIENT AMB VENTILACIÓ NOCTURNA DOMICILIÀRIA I CPAP. ESCOLA DE CPAP.

TORNAR AL MENÚ