1) NEFROLOGIA CLÍNICA, HIPERTENSIÓ ARTERIAL I RISC VASCULAR:

 • Prevenció de la malaltia renal: programes educacionals amb els Centres d'Atenció Primària.
 • Diagnòstic i tractament del pacient nefròpat, qualsevol que siga la manifestació de la malaltia (disminució del filtrat glomerular, anomalies urinàries, alteracions hidroelectrolítiques o del metabolisme àcid-base, entre altres), tant en patologia renal aguda com crònica, en l'àmbit ambulatori o hospitalitzat.
 • Atenció integral al pacient hipertens greu o complicat. Diagnòstic diferencial i tractament.

2) UNITAT DE TRASPLANTAMENT RENAL:

 • Tractament integral del pacient amb malaltia renal crònica avançada o terminal mitjançant les diferents alternatives de trasplantament renal i diàlisi.
 • Avaluació del pacient candidat a trasplantament renal. Inclusió en llista d'espera de trasplantament.
 • Realització de trasplantament renal de donant viu o cadàver, conjuntament amb Urologia, Cirurgia Vascular i Anestèsia.
 • Seguiment del pacient trasplantat renal.

3) UNITAT DE DIÀLISI:

 • Hemodiàlisi hospitalària en les seues diferents modalitats, tant a pacients amb Fracàs Renal Agut com afectes de Malaltia Renal Crònica Terminal:
  • Hemodiàlisi d'aguts, hemofiltració, hemodiafiltració.
  • Plasmafèresi.
  • Hemodiàlisi de crònics, estàndard i hemodiàlisi en línia.
 • Hemodiàlisi domiciliària pel propi pacient.
 • Diàlisi Peritoneal Contínua Ambulatòria, Intermitent o amb Cicladora, en el propi domicili i pel propi pacient.
 • Tractament conservador del pacient no subsidiari de tractament renal substitutiu.

 

TORNAR AL MENÚ