INFLAMACIÓ OCULAR

Una infermera realitza una OCT a un pacient
 
La consulta multidisciplinària d'inflamació ocular es crea a 2006 gràcies a la col•laboració entre oftalmologia i reumatologia. A 2021 es constitueix com a Unitat funcional d'inflamació ocular (UFUIO).
 
En aquesta Unitat es tracten malalties inflamatòries que afecten el globus ocular i l'òrbita, incloent les uveïtis, les escleritis, les queratitis i la patologia inflamatòria orbitària. Són malalties que poden afectar exclusivament a les estructures oculars o be formar part d'una malaltia sistèmica.
 
Comptem amb oftalmòlogues i reumatòlogues expertes en inflamació ocular, en el control de patologia inflamatòria sistèmica i en el tractament amb medicaments immunomoduladors, de manera que podem abordar de forma multidisciplinària el diagnòstic i el tractament d'aquestes malalties tan complexes.
 
Equip
  • Lucía Martínez-Costa Pérez (Cap del servei d'Oftalmologia).
  • Mara Albert Fort (Facultativa especialista d'Oftalmologia).
  • Elia Valls Pascual (Facultativa especialista de Reumatologia).
  • Sonia Horna Torres i Arantxa Martínez Ruiz (Infermeres especialitzades adscrites al Servei d'Oftalmologia). 
  • Sara López Sierra [Òptica-optometrista adscrita a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)].
 
Objectius
  • Assistencial: L'enfocament multidisciplinari permet evitar demores, informació duplicada o visites a diferents Serveis als nostres pacients, sent el diagnòstic i el tractament comú per a les manifestacions oculars i sistèmiques de la malaltia.
  • Docent: Formació pregrau a estudiants de medicina i d'infermeria. Formació MIR d'oftalmologia i reumatologia tant del mateix hospital com d'altres centres mitjançant rotatoris externs. Formació a facultatius i facultatives especialistes a través de diversos programes formatius de les societats científiques corresponents. Divulgació de coneixements mitjançant la participació en cursos i congressos.
  • Investigador: Participem en diversos projectes d'investigació, propis i multicèntrics, que es plasmen en múltiples publicacions científiques nacionals i internacionals.
 
Projectes finalitzats
 
- Uveítis Me-Va (Societat Espanyola de Reumatologia).
 
- BIOÚVEA (Societat Espanyola d'Inflamació Ocular).
 
- Avaluació de la calprotectina sèrica com a marcador d'inflamació en uveïtis no infeccioses (Hospital Universitari Doctor Peset).
 
Projectes actius
 
- BIOESCLERA (Societat Espanyola d'Inflamació Ocular).
 
- Uvedai (Societat Espanyola de Reumatologia).
 
- Co-THEIA (Institut de Salut Carles III).
 
- Estudi de l'evolució i factors associats a la qualitat de vida relacionada amb la visió i amb la salut en subjectes amb uveïtis no infecciosa: una anàlisi longitudinal (Hospital Clínic San Carlos).
 
- Projecte multicèntric internacional sobre el registre de pacients amb limfoma ocular de cèl•lules B (Reial Col•legi d'Oftalmòlegs d'Austràlia i Nova Zelanda, Flinders University).
 
Diagrama de fluxe de l'atenció al pacient
Diagrama de fluxe de l'atenció al pacient