FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

1) AVALUACIÓ, SELECCIÓ I POSICIONAMENT DE MEDICAMENTS.
 
2) GESTIÓ LOGÍSTICA DEL MEDICAMENT.
 
3) FORMULACIÓ MAGISTRAL I PREPARATS OFICINALS.
 
4) PREPARACIÓ DE TRACTAMENTS PARENTERALS I NUTRICIÓ ARTIFICIAL. 
 
5) PREPARACIÓ DE TERÀPIA ANTINEOPLÀSTICA.
 
6) DISPENSACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MEDICAMENTS EN DOSIS UNITÀRIES.
 
7) SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC-CLÍNIC DE PACIENTS.
 
8) DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS I ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS.
 
9) FARMACOCINÈTICA, FARMACOGENÈTICA I TOXICOLOGIA CLÍNICA.
 
10) INFORMACIÓ DE MEDICAMENTS.
 
11) QUALITAT I GESTIÓ DE RISCOS DEL MEDICAMENT.
 
12) GESTIÓ D'ASSAJOS CLÍNICS. 
 
13) DOCÈNCIA DE GRAU I POST-GRAU.
 
14) INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ.
 
QUALITAT
 
Els Serveis de Farmàcia Hospitalària, Oncologia Mèdica i Hematologia i Hemoteràpia, disposen d'un Sistema de Gestió de la Qualitat conjunt Certificat segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 amb el següent abast: Gestió de la farmacoteraàpia onco-hematològica suportada en sistemes d'informació (TIC): Prescripció electrònica, validació, preparació, dispensació i administració.
 
Consulta ací la nostra Política de Qualitat.
 

TORNAR AL MENÚ