GESTIÓ ECONÒMICA

1) RECURSOS HUMANS:
 • Contractació de personal.
 • Retribucions.
2) INFRAESTRUCTURES:
 • Oficina tècnica.
 • Enginyeria i manteniment.
3) COMPRES I LOGÍSTICA:
 • Planificació i Logística.
 • Gestió de compres.
4) GESTIÓ ECONÒMICA DE L'ACTIVITAT:
 • Càrrecs a tercers.
 • Activitat concertada i no concertada.
5) GESTIÓ ECONÒMIC – PRESSUPOSTÀRIA:
 • Comptabilitat.
 • Contractació administrativa.
6) TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS:
 • Suport usuaris.
 • Suport aplicacions.
7) ZELADORS/ES:
 • Informació.
 • Transport.

TORNAR AL MENÚ