ÀREA DEL RESIDENT

Formació en RCP per a residents

 

En aquests moments, el Departament de Salut de València -Doctor Peset està acreditat per a impartir docència en totes les seues especialitats.
 
Les unitats docents existents són:
 
- Comissió de Docència.
- Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària.
- Unitat Docent de Medicina Preventiva i Salut Pública.
- Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral de la Comunitat Valenciana.
- Unitat Docent de Comares de la Comunitat Valenciana (Infermeria Obstetricoginecològica).
 

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA (MIR)

Introducció

Composició

Funcions

Normativa:

Calendari de sessions suspés per alerta Covid
 

RESIDENTS

Acollida

Llistat de Tutors

Pla Transversal Comú

Guia del Resident 2022

Itineraris formatius

 

ÀREA D'INVESTIGACIÓ

Fisabio

 

SUBCOMISSIÓ DE DOCÈNCIA EIR

Introducció

Composició

Especialitats:

 

Actualment en el Departament de Salud de València-Doctor Peset es formen EIR de tres especialitats:

  • Infermeria del treball.
  • Infermeria familiar i comunitària. 
  • Infermeria obstetricoginecològica.