ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

1) CONSULTA DE PREANESTÈSIA:

 • Informació a pacient i familiars. Consentiment informat.
 • Valoració individualitzada del risc anestèsic.
 • Preparació preanestèsica segons les recomanacions de les Societats Científiques.
2) BLOC QUIRÚRGIC:
 • Anestèsia general: tècniques anestèsiques inhalatòria i intravenosa.
 • Anestèsia loco-regional central i perifèrica.
 • Sedació profunda.
 • Tècniques d'ús de màscara laríngia.
 • Tècniques avançades de maneig de la via aèria difícil.
 • Monitoratge específic.
 • Tècniques d'anestèsia-analgèsia epidural per al part.
 • Unitat específica de Cirurgia Sense Ingrés.
 • Anestèsia per a tècniques realitzades fora de quiròfan: sedació profunda en endoscòpia digestiva, radiologia intervencionista, broncoscòpies, etc.
3) CONTROL POSTOPERATORI: UNITAT DE RECUPERACIÓ POSTANESTÈSICA:
 • Seguiment clínic del postoperatori amb monitoratge.
 • Control de l'analgèsia postoperatòria.
4) CONTROL POSTOPERATORI: UNITAT DE REANIMACIÓ:
 • Tècniques de control clínic avançat del pacient crític postquirúrgic.
 • Monitoratge hemodinàmic avançat.
 • Ventilació amb respiradors d'última generació.
 • Tècniques de diàlisi intermitent o contínua.
 • Aplicació de protocols de sedació i analgèsia.
5) UNITAT DEL DOLOR:
 • Consulta externa de dolor crònic.
 • Interconsultes hospitalàries de dolor agut.
 • Tècniques avançades de maneig del dolor crònic.
6) ÀREA D'URGÈNCIES:
 • Assistència al pacient crític urgent.
 • Atenció multidisciplinària al pacient politraumatitzat.
 • Assistència a emergències hospitalàries.
 • Atenció als pacients amb hemorràgia massiva.