NOTÍCIES

El Peset realitza una sèrie d'actuacions per a millorar la seguretat de pacients i professionals en la situació actual de pandèmia

Consulta d'Urgències de Pediatria amb decoració marina
 
València, 6 de novembre de 2020.
L'Hospital Universitari Doctor Peset està realitzant una sèrie d'actuacions per a millorar la seguretat de pacients i professionals en la situació actual de pandèmia. En concret es tracta de 4 grans intervencions que afecten els serveis de Pediatria, Urgències, UCI i zona d'entrada de l'Hospital i en els quals s'han invertit aproximadament 300.000 euros.
 
Així, des d'aquest divendres 6 de novembre han començat a funcionar les noves Urgències de Pediatria. Per a evitar qualsevol possible contacte de la població infantil amb persones sospitoses de COVID, les noves urgències s'han separat totalment de les d'adults i s'han situat en el soterrani de l'hospital (amb accés directe des de l'Avinguda Gaspar Aguilar). Així es garanteixen circuits diferenciats d'entrada i d'atenció a les urgències de persones adultes i menors.
 
El nou espai ha sigut decorat amb motius infantils i ocupa una superfície de 177,13 m², amb el que l'àrea destinada a les urgències pediàtriques s'incrementa un 64%. La zona s'ha condicionat totalment a la situació de pandèmia i no sols s'han establit dos circuits clarament diferenciats per a pacients respiratoris i no respiratoris, sinó que totes les sales de respiratoris disposen de pressió negativa amb filtrat HEPA previ a la seua extracció a l'exterior, assegurant així la protecció de professionals i pacients.
 
Aquestes noves Urgències Pediàtriques compten amb els següents espais: sala d'espera per a pacients respiratoris, consulta per a respiratoris, sala d'espera per a no respiratoris, consulta per a no respiratoris, box de crítics, sala de presa de mostres, bany públic amb canviador de bebés, bany per al personal i control d'infermeria. Les anteriors instal·lacions només disposaven de sala d'espera, dues consultes i box d'observació.
 
Sala d'espera per a Urgències
 
Aquest dijous va començar també el muntatge amb mòduls prefabricats d'un nou espai adjacent a les urgències generals de l'Hospital Universitari Doctor Peset que podrà albergar fins a 55 persones amb totes les comoditats i mesures de seguretat i que s'utilitzarà com a sala d'espera del Servei d'Urgències per a persones amb patologies no COVID i els seus acompanyants (màxim d'1 per pacient).
 
Amb la creació d'aquest nou espai, que estarà connectat a través de pantalles de televisió amb el sistema d'avisos d'urgències, es garanteix el total aïllament de la població general sense patologia COVID d'aquells casos positius o amb sospita de coronavirus. Al mateix temps, s'amplien les zones d'espera per a garantir al màxim la distància interpersonal aconsellable en la situació actual de pandèmia.
 
L'espai ocupat per l'actual sala d'espera d'Urgències es destinarà a un doble ús. D'una banda es reservarà una xicoteta zona per a l'espera d'aquells pacients que per la seua edat avançada, les seues condicions o la seua mobilitat reduïda, no siga aconsellable que esperen en la nova infraestructura. 
 
Per una altra, se situaran 12 llocs d'observació per a pacients no COVID i es reservaran les sales d'observació que existeixen actualment per a pacients amb sospita de COVID. D'aquesta forma no sols s'amplia la capacitat assistencial de les Urgències, sinó que es garanteix en tot moment la separació d'uns i altres pacients. 
 
UCI no COVID addicional
 
L'Hospital  Universitari Doctor Peset ha preparat una UCI per a patologia no COVID en la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés que, de moment, compta amb 7 llocs totalment equipats (respiradors, monitoratge…). 
 
Aquests llits UCI s'utilitzaran en el cas que els llits de crítics dels quals ja disposa l'hospital siguen insuficients per a atendre la demanda de pacients incrementada per la pandèmia. En elles se situarà tota la patologia no COVID.
 
En crear aquesta UCI en la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés, l'activitat quirúrgica que es realitza en aquesta unitat passa a fer-se als quiròfans programats en horari de vesprades. També continua l'activitat quiúrgica per a cirurgia no demorable (com és l'oncològica) i intervencions d'urgència.
 
Adaptació de l'hall de l'hospital
 
Al llarg d'aquest mes de novembre s'iniciaran les obres de remodelació del hall i entrada principal de l'Hospital Universitari Doctor Peset per a adaptar-los a la situació actual de pandèmia i millorar les instal·lacions. 
 
Entre les actuacions previstes està la dotació d'un taulell accessible i d'acord amb la situació epidemiològica actual per a la Unitat de Documentació Clínica i Admissió. 
 
També se substituirà la porta de torn de l'accés principal per una altra més adequada i s'eliminarà l'escaló d'accés de l'entrada, amb el que millorarà l'accessibilitat al centre. Així mateix s'obtindrà una nova sala d'espera per als pacients de l'Hospital de Dia d'Onco-Hematologia i una sala d'extraccions al costat del Laboratori de Bioquímica. Finalment, en tota la zona s'implantarà una il·luminació més eficient des del punt de vista energètic.
 
Aquesta actuació suposarà reubicar el Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de l'Hospital Universitari Doctor Peset que passarà a estar situat al costat de l'edifici de Consultes Externes.