NOTÍCIES

El cirurgià del Peset Gonzalo Garrigós és premiat per un estudi sobre el risc potencial dels fums quirúrgics  

El doctor Garrigós a la porta de l'hospital

 

València, 4 de gener de 2022.

El doctor Gonzalo Garrigós Ortega, cirurgià de l'Hospital Universitari Doctor Peset, ha rebut recentment el Premi al Treball Final de Màster d'Higiene Industrial del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Miguel Hernández pel seu treball "Fums quirúrgics: riscos per al personal de quiròfan". 
 
En el seu estudi, el doctor Garrigós, realitza una revisió bibliogràfica per a identificar els principals perills derivats dels fums quirúrgics en el personal sanitari. Així mateix, també identifica i avalua les mesures preventives que es proposen, així com les mesures de protecció recomanades per al personal exposat. 
 
Aquest treball sobre un tema poc abordat fins al moment i sobre el que no existeixen guies uniformes de consens, també ha merescut fa poc el Primer premi de la XXIII Edició dels Premis d'Investigació i Estudis en Prevenció de Riscos Laborals de CSIF Comunitat Valenciana.
 
"El personal no està ni format ni conscienciat dels perills derivats de l'exposició crònica als fums que es generen en quiròfan producte de la interacció entre els teixits vius i els instruments quirúrgics generadors de calor utilitzats per a la dissecció i hemostàsia. Els resultats dels estudis que s'han publicat fins hui s'han d'interpretar amb cautela, però sí que caldria actuar en una doble línia", ha explicat el cirurgià de l'Hospital Universitari Doctor Peset.
 
Aquesta doble línia passa per establir unes mesures preventives en qualsevol acte quirúrgic en el qual es produïsca fum (ventilació general, evacuació de fums amb extracció localitzada i equips de protecció personal) i per crear programes de formació i informació contínua de treballadors.