FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

1) AVALUACIÓ, SELECCIÓ I POSICIONAMENT DE MEDICAMENTS.
 
2) GESTIÓ LOGÍSTICA DEL MEDICAMENT.
 
3) FORMULACIÓ MAGISTRAL I PREPARATS OFICINALS.
 
4) PREPARACIÓ DE TRACTAMENTS PARENTERALS I NUTRICIÓ ARTIFICIAL. 
 
5) PREPARACIÓ DE TERÀPIA ANTINEOPLÀSTICA.
 
6) DISPENSACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MEDICAMENTS EN DOSIS UNITÀRIES.
 
7) SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC-CLÍNIC DE PACIENTS.
 
8) DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS I ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS.
 
9) FARMACOCINÈTICA, FARMACOGENÈTICA I TOXICOLOGIA CLÍNICA.
 
10) INFORMACIÓ DE MEDICAMENTS.
 
11) QUALITAT I GESTIÓ DE RISCOS DEL MEDICAMENT.
 
12) GESTIÓ D'ASSAJOS CLÍNICS. 
 
13) DOCÈNCIA DE GRAU I POST-GRAU.
 
14) INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ.
 

TORNAR AL MENÚ