COMPOSICIÓ

 
 
Presidenta:  Adjunta d'Infermeria. Unitat de Docència i Qualitat
Vicepresidenta:  
Vocals en representació dels tutors: Infermeria Obstetricoginecològica (comare).
  Infermeria Familiar i Comunitària (Hospital).
  Infermeria Familiar i Comunitària (Atenció Primària).
  Infermeria del Treball.
Vocals en representació dels residents: R-1 Infermeria Obstetricoginecològica
  R-2 Infermeria Obstetricoginecològica 
  R-2 Infermeria Familiar i Comunitària
  R-1 Infermeria del Treball.
Vocals en representació de les Unitats Docents multiprofessionals: UDM d'Atenció Familiar i Comunitària.  
  UDM de Salut Laboral.
Vocal designat per l'Òrgan de Direcció: Directora d'Infermeria d'A. Primària.
Secretari de la Subcomissió de Docència: Aux. Administratiu. Unitat de Docència i Qualitat.